Entreprenør til grave-, kloak- og anlægsarbejde

NEDSTÅENDE ER HVAD VI TILBYDER INDEN FOR ENTREPRENØRARBEJDE:

 • Digebygning
 • Dræning
 • Forsikringsopgaver
 • Halmpresning – minnibig – big
 • Kalkspredning
 • Kloakering
 • Kloak kvalitets kontrol
 • Kloakrenovering
 • Kloakrensning – slamsugning – spuling rodskæring
 • Kystsikring
 • Nedbrydning
 • Miljøforanstaltninger
 • Oprensning
 • Raketunderføring
 • Septictanke
 • Stianlæg
 • Snerydning
 • Teleskoplift
 • Tv-inspektion
 • Vejbygning

Bjarne Kaae A/S  |  Østervej 12, 5935 Bagenkop  |  Tlf.: 62 56 17 40 | E-mail: bjarnekaae@mail.dk  |  CVR: 13341400